Bygningspunkt som ligger nær annenbygning-flate i fkb-bygning i 1119 Hå

Avvikene skyldes vanligvis unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen slik at det har havnet utenfor bygningsomriss. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningspunktAnnenBygning for kommunenr 1119 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1119_bygningspunktAnnenBygning.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerAvstand (m)PosisjonWMS-bilde
1119 Hå4507e3ab-ea42-488f-9cae-1b63e175a4853011838440.00N: 6492287.37, Ø: 314615.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket