Bygningspunkt (flere) som ligger på samme bygningsflate i fkb-bygning i 1119 Hå

Avvikene skyldes enten feilregistrering i matrikkel eller manglende bygningsdelelinje i FKB-Bygning. Rettes i matrikkelen eller FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningspunktBygning for kommunenr 1119 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1119_bygningspunktBygning.zip

KommuneLokalIdBygningsnummer (punkt)Bygningsnummer (flate)PosisjonWMS-bilde
1119 Hå923c7b4a-5b33-4442-a109-1282f0f0c927171554047171554039N: 6510748.00, Ø: 304281.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håa22ee536-2bf8-46cb-84c6-65fc2d840772171565952300820600N: 6492201.00, Ø: 312794.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå45222d21-c54e-4655-ad32-b2d5bfc846c724862844171576911N: 6503070.34, Ø: 304558.62Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå542c57f6-d33a-4866-9753-a64d5f18bfa9171542480171542472N: 6507559.75, Ø: 305421.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå0270dbe8-1434-48dc-a126-b9f8d7c3e876171573890171565871N: 6492228.61, Ø: 312751.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå4fdf4ee4-79c4-476e-ba57-7ea41414eabf300784002300784002N: 6489186.49, Ø: 313143.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håd292cfdd-84f2-4e39-8d2d-df6fa675e717300678681300678661N: 6507463.43, Ø: 305627.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket