Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1120 Klepp

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1120 KleppbygningDyrkamark52 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1120 KleppbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1120 KleppbygningVeg5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1120 KleppbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1120 KleppbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
1120 KleppannenBygningStor20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1120 KleppbygningTiltak7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1120 KleppbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1120 KleppbygningslinjerBygning13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil