Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1121 Time

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1121 TimebygningDyrkamark45 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1121 TimebygningTakoverbygg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1121 TimebygningVeg7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1121 TimebygningVann0 HTML-Rapport
1121 TimebygningspunktAnnenBygning20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1121 TimeannenBygningStor67 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1121 TimebygningTiltak6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1121 TimebygningspunktBygning28 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1121 TimebygningslinjerBygning31 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil