Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1122 Gjesdal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1122 GjesdalbygningDyrkamark11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1122 GjesdalbygningTakoverbygg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1122 GjesdalbygningVeg5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1122 GjesdalbygningVann0 HTML-Rapport
1122 GjesdalbygningspunktAnnenBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1122 GjesdalannenBygningStor22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1122 GjesdalbygningTiltak2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1122 GjesdalbygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1122 GjesdalbygningslinjerBygning22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil