Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1124 Sola

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1124 SolabygningDyrkamark42 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1124 SolabygningTakoverbygg6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1124 SolabygningVeg24 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1124 SolabygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1124 SolabygningspunktAnnenBygning50 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1124 SolaannenBygningStor62 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1124 SolabygningTiltak74 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1124 SolabygningspunktBygning10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1124 SolabygningslinjerBygning12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil