Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1127 Randaberg

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1127 RandabergbygningDyrkamark5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1127 RandabergbygningTakoverbygg5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1127 RandabergbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1127 RandabergbygningVann0 HTML-Rapport
1127 RandabergbygningspunktAnnenBygning10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1127 RandabergannenBygningStor2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1127 RandabergbygningTiltak86 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1127 RandabergbygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1127 RandabergbygningslinjerBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil