Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1130 Strand

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1130 StrandbygningDyrkamark34 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1130 StrandbygningTakoverbygg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1130 StrandbygningVeg22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1130 StrandbygningVann5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1130 StrandbygningspunktAnnenBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1130 StrandannenBygningStor20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1130 StrandbygningTiltak3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1130 StrandbygningspunktBygning14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1130 StrandbygningslinjerBygning13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil