Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1133 Hjelmeland

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1133 HjelmelandbygningDyrkamark49 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1133 HjelmelandbygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1133 HjelmelandbygningVeg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1133 HjelmelandbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1133 HjelmelandbygningspunktAnnenBygning21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1133 HjelmelandannenBygningStor21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1133 HjelmelandbygningTiltak2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1133 HjelmelandbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
1133 HjelmelandbygningslinjerBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil