Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1134 Suldal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1134 SuldalbygningDyrkamark45 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1134 SuldalbygningTakoverbygg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1134 SuldalbygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1134 SuldalbygningVann3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1134 SuldalbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
1134 SuldalannenBygningStor14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1134 SuldalbygningTiltak0 HTML-Rapport
1134 SuldalbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
1134 SuldalbygningslinjerBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil