Store annenbygning-flater i 1134 Suldal

Avvikene skyldes oftest manglende eller unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll annenBygningStor for kommunenr 1134 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1134_annenBygningStor.zip

KommuneLokalIdAreal (m2)PosisjonWMS-bilde
1134 Suldale6cc7ede-3715-4d25-af55-61e34a207ea21522.61N: 6592098.69, Ø: 325049.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldalbb60212d-920a-4999-9580-a60b35778f00980.25N: 6585447.24, Ø: 332360.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal3b31bb83-db27-43e0-bd76-d168d00fe01e816.76N: 6579168.35, Ø: 336502.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal97df1e7a-0979-4660-8147-c5af2c802443630.66N: 6585237.06, Ø: 332416.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldald217daff-8299-4bf7-a425-110d150b9913438.70N: 6585501.68, Ø: 332322.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldalb2d45535-87a7-4738-ba17-1dc363baa036370.27N: 6616274.79, Ø: 376687.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldalefc1903a-6909-4035-9b7f-a34eb9923dde363.57N: 6585182.07, Ø: 332665.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldaldefdf931-9292-48d0-bca2-b29fa76875dd329.27N: 6585194.06, Ø: 332516.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal65733545-4445-4a79-aeec-a9273f57ace4316.70N: 6585276.62, Ø: 332328.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal1f686d73-b089-438b-a0f2-2056f0b12444303.82N: 6581480.09, Ø: 341924.39Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldala3604690-5f33-4acc-b1f4-6a723c92debe277.15N: 6602716.03, Ø: 346921.53Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal9566cb4c-4841-48bd-849d-b3924d1829fb275.05N: 6584891.87, Ø: 339758.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal41613827-b6a9-4441-8e0e-1622ae9007bb250.81N: 6585563.71, Ø: 332677.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal5c268ac5-b8e5-4c21-b53a-a163015ea3e2207.29N: 6602402.96, Ø: 347019.22Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket