Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 1134 Suldal

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 1134 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1134_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
1134 Suldal007bb966-e0d0-45c1-9682-29c7e532576717236287721TB171N: 6605990.20, Ø: 378528.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal98d16515-afe6-478c-91a0-075afa0f094817229257721TB181N: 6584206.00, Ø: 326801.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldale20a933a-73fc-4c69-b08a-79f63ee721c817232976421TB181N: 6587091.00, Ø: 346394.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal45eead7c-10c0-4b82-893f-a64cd835be5e17235493921TB181N: 6600230.00, Ø: 366199.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal8f1e1277-43d5-48f6-a15b-675dbbde430117230816321TB182N: 6586756.30, Ø: 334245.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal47607bba-f38b-4768-b412-714761095f7d17237086121TB183N: 6581595.00, Ø: 341924.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldalb8cb9fea-baa1-4d55-8af7-d0bd457901c430033980721TB214N: 6597292.80, Ø: 357981.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldalfbd1f4e6-d3fe-4348-ac5b-20423188ca3517235003821TB241N: 6598052.00, Ø: 361443.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldald1ad8bb8-7e3d-44b6-b5aa-7d67553a832617231011721TB241N: 6592087.00, Ø: 333592.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldalb73e13cb-b8de-4ff3-a609-58a2077894e517236413621TB241N: 6614410.00, Ø: 383173.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldalc6b3ae23-cc59-4fb7-bef7-b90e768a2ab22160336821TB241N: 6614128.00, Ø: 383017.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldalbd7b034b-c2dc-42b4-af5d-113fa981134117236939121TB241N: 6596125.00, Ø: 358076.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldalfefaa035-cb1e-4637-99fe-3b04af02f5c417235889621TB241N: 6608438.00, Ø: 375686.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal75128921-2ff2-4624-94ca-4feac5c6403117237002021TB241N: 6584680.00, Ø: 354176.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldaldc7adbf3-55fa-452e-94df-109e7ab0e53517234992721TB241N: 6598253.00, Ø: 361455.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldala56e6a6f-11ec-4d94-bb16-3ef13b64280017233047921TB241N: 6593896.00, Ø: 349899.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal4b3bcd1e-ed9b-4fe5-87bd-3b8e50c517ca17230017021TB249N: 6588196.00, Ø: 330408.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal2650ce35-6329-4cc2-94d0-6bd9be3259e117235283921TB249N: 6596489.00, Ø: 358935.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal523893d5-974e-4c1c-bef1-4bd61c6f0b1817231282921TB249N: 6581089.00, Ø: 340002.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal957c76f0-82ee-4234-8b2a-f8fd0359e4c417234264721TB249N: 6597113.00, Ø: 356958.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldalb3288f6c-ff62-4e11-b9ca-7d6bea6d050f17234560321TB249N: 6596907.00, Ø: 357742.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal1d118cdd-ea69-4eb3-87c8-55eea229b2b317235067421TB249N: 6597528.00, Ø: 358991.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal7fd7aa24-1345-4a97-a851-e0314df49af017234228021TB249N: 6594911.00, Ø: 353469.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldalf2571dc0-ff39-45e1-8d65-6e0b12d72f1017235507221TB249N: 6599355.00, Ø: 366178.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldalde361a4c-9815-4f41-970b-f72d9c29f51f17237099321TB249N: 6583914.00, Ø: 326650.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal7b7ba902-911d-44c2-b24f-3724cb910bdb17229229121TB249N: 6584014.00, Ø: 327009.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal09873831-e90b-4ba9-a0d8-4e52d7f4cfd417232841521TB249N: 6585152.00, Ø: 347108.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldalc6befc7f-474b-4891-9161-67e27e400c5017237432821TB249N: 6598872.00, Ø: 361010.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldalf5388042-d65d-4954-9115-e0524e5373c417234993521TB249N: 6598065.00, Ø: 361441.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldalf5efbcd6-6be4-4f0d-8655-d6a4a557e82c17237311921TB249N: 6593715.00, Ø: 350436.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal1e642b4e-3ecb-4e44-b6f5-b298513d2e0a17236924321TB249N: 6596813.00, Ø: 355475.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal33e5c819-8cbc-43f8-85b4-be53be14a1e217234685521TB249N: 6594828.00, Ø: 353384.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldalef43707f-4210-4cd4-92b9-eb1e869e369f17232712521TB249N: 6600169.60, Ø: 340394.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal7ce4e53f-c951-4762-803b-8d5ff52b896217234544121TB249N: 6596901.00, Ø: 356820.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldalf89cf8c8-b939-4239-af7c-7578a93bdffd17233355921TB249N: 6602366.00, Ø: 346908.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldalb579f9e2-d3f9-4f86-ac74-7ecfdba7571717235402521TB249N: 6597411.00, Ø: 367414.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal8b0c4d49-f7cd-4d48-9390-646eb25e958a17235001121TB249N: 6598075.00, Ø: 361437.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldale5ec9163-5f0b-4b01-925f-7a08116ba28417230027821TB249N: 6588290.00, Ø: 330462.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldaldee21cad-a760-4ce6-83a8-4dee482ae76217236407121TB249N: 6614611.00, Ø: 383066.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal8bfff846-9046-472a-bb7e-e3f9a43a815b30039645721TB249N: 6609323.00, Ø: 370372.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal48cff8b5-bd36-4cf0-98cd-cff544a0737017236885921TB249N: 6598571.00, Ø: 362703.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal493248d8-885b-4dcb-9a2c-5d0691b352e317234229921TB249N: 6595385.00, Ø: 353520.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal1c2fdef6-5561-496a-97fe-72d2e698140817237409321TB249N: 6597255.00, Ø: 359603.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldalf782108e-47a3-446c-b73f-85ac6a0e348417234676621TB524N: 6596353.00, Ø: 356178.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal7357e6ba-b500-47e4-b140-c9dbeb5b2906931021521TB999N: 6587592.20, Ø: 341160.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket