Bygningspunkt i takoverbyggflater i fkb-bygning i 1134 Suldal

Avvikene skyldes vanligvis at takoverbygget er klassifisert feil (skal være bygning), men kan også skyldes feil registrering i matrikkelen. Rettes i matrikkelen eller FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningTakoverbygg for kommunenr 1134 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1134_bygningTakoverbygg.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerTakoverbygg_lokalidPosisjonWMS-bilde
1134 Suldal0aeea03b-0425-42dd-95a2-6cca35c604ab300824033b7198860-1e43-4a79-bb56-b04b5b568450N: 6583922.40, Ø: 327279.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal5f7cd865-99ce-4511-b37b-19b62e79f2c0300868393f9fc6e7c-c12d-48c5-b670-f24d792cf3e7N: 6587258.40, Ø: 334921.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket