Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vannflate i fkb-vann i 1134 Suldal

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vannflate i FKB-Vann. Rettes i matrikkelen eller FKB-Vann

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVann for kommunenr 1134 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1134_bygningVann.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVanntypePosisjonWMS-bilde
1134 Suldal0b4a25ec-1dbe-43a8-8408-230925ab1ad2172371167ElvN: 6591335.00, Ø: 330347.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal27bcd23c-9441-4683-9af5-9e6d9a73171021594989ElvN: 6617897.00, Ø: 386471.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1134 Suldal67b1594d-c989-47fe-b37b-587dda77b7f8172368298ElvN: 6609253.00, Ø: 370705.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket