Bygningspunkt (flere) som ligger på samme bygningsflate i fkb-bygning i 1134 Suldal

Avvikene skyldes enten feilregistrering i matrikkel eller manglende bygningsdelelinje i FKB-Bygning. Rettes i matrikkelen eller FKB-Bygning

Det ble ikke funnet noen avvik ved konsistenskontroll bygningspunktBygning for kommunenr 1134 kjørt 2023-08-07 06:11:44