Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1135 Sauda

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1135 SaudabygningDyrkamark23 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1135 SaudabygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1135 SaudabygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1135 SaudabygningVann0 HTML-Rapport
1135 SaudabygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
1135 SaudaannenBygningStor11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1135 SaudabygningTiltak9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1135 SaudabygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1135 SaudabygningslinjerBygning22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil