Store annenbygning-flater i 1135 Sauda

Avvikene skyldes oftest manglende eller unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll annenBygningStor for kommunenr 1135 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1135_annenBygningStor.zip

KommuneLokalIdAreal (m2)PosisjonWMS-bilde
1135 Saudabf31e79d-df62-412c-bcdd-6122a25e5465701.89N: 6617338.25, Ø: 354184.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda479a6e4c-c992-4460-ae5d-88b56defb57b459.55N: 6617240.91, Ø: 354043.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda03887953-5069-400f-99e3-1f73204c6417372.86N: 6614926.96, Ø: 351029.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Saudaed50569d-275f-4e43-aaec-d3d419f24fb6365.83N: 6614690.43, Ø: 351522.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda608010d3-16a8-4c3a-9358-4fa133a761ac359.35N: 6616392.48, Ø: 354253.53Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda8413e3c5-09d7-4ebe-9680-0fbdbc2eaa42293.45N: 6616388.23, Ø: 352220.45Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda87c26264-52f8-437e-b69d-cda41f07079b288.20N: 6616851.51, Ø: 352284.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda57417291-ebe4-451a-b465-a313422ebe07276.04N: 6613552.66, Ø: 347773.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda2ef074f2-b4ef-4577-922d-c5269f66168f266.75N: 6607893.42, Ø: 349640.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Saudaf237baa3-c13c-4092-b88e-c1a7bc4d8141257.83N: 6615918.62, Ø: 352782.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda9c068b76-a717-40d0-8429-e95a104dbfcc249.54N: 6617304.48, Ø: 353415.53Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket