Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 1135 Sauda

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 1135 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1135_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
1135 Sauda1ac5a647-d1e5-462b-af38-bac80d042bd117243327821TB161N: 6613264.00, Ø: 345577.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Saudaeb0333a3-0d67-4610-a32b-e9db3202a1bb17241758221TB181N: 6614594.00, Ø: 347979.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda56abfe15-8162-4644-9aef-ad79bbb0665c17244002921TB181N: 6616109.00, Ø: 353341.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda79dd0692-8943-4a51-b66f-df6ef654b3d7931518721TB181N: 6616831.00, Ø: 352938.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda33862302-0281-4ba0-909b-95aa2c8ac1d017243979921TB216N: 6619495.00, Ø: 359572.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Saudad5e5d328-38f7-4370-8c8f-3b9525b7487017242312421TB241N: 6616759.00, Ø: 356154.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda2061b786-970d-4262-b25a-c56ccd60c4d717238883321TB241N: 6615664.00, Ø: 346874.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Saudae50b284e-4289-4776-a59a-4d038bb493fe17242397321TB249N: 6617457.00, Ø: 353203.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Saudaac18d517-2a05-42c0-958d-5edd6ec6776f17238029821TB249N: 6612993.00, Ø: 345460.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda9a89da50-6fe3-4d00-ac20-ed8156f47ccc17244258721TB249N: 6615104.00, Ø: 348553.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda812198da-2fed-4031-9a20-d5e06a8edb8217238820521TB249N: 6617237.00, Ø: 350816.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda3fc7c8aa-4d90-4f72-8443-caa7e11f8e5817242475921TB249N: 6616466.00, Ø: 354164.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Saudab73fb098-df44-44ec-9c23-06d30a92d9c217242513521TB249N: 6616211.00, Ø: 353848.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Saudaa3e97855-971b-458e-ad0a-c6772f4050fa17242542921TB249N: 6615755.00, Ø: 353241.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda291d5c0c-fc32-4105-9234-e6fac3522a3b17243984521TB249N: 6618805.00, Ø: 355789.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Saudac16322e9-3095-4eed-8e9e-4848859739b017238027121TB249N: 6612934.53, Ø: 345425.46Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Saudaae79fd19-5226-405a-bfa7-2b7b3f7c4ece17238726821TB249N: 6616815.00, Ø: 350652.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda5085f22c-c80c-4d57-8213-7dc9f371f8a317242512721TB249N: 6616119.00, Ø: 353737.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda0bcbbfd6-a7a8-4c13-a162-8a71e95542f717244022321TB249N: 6616871.00, Ø: 353863.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda6ced36e4-684b-4c5b-bd60-f9de619a491b17244001021TB249N: 6615692.00, Ø: 358690.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda34059f49-ff53-43cf-9f2e-d7ff8cfded2a17244399021TB249N: 6612991.00, Ø: 345405.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda68098d79-b63e-445c-ba75-f75b9bf1a74b931559421TB999N: 6615522.40, Ø: 350596.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda7d4f3613-f0e1-4589-af37-d36690c6ae4117244233121TB999N: 6614687.00, Ø: 348061.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket