Bygningspunkt i takoverbyggflater i fkb-bygning i 1135 Sauda

Avvikene skyldes vanligvis at takoverbygget er klassifisert feil (skal være bygning), men kan også skyldes feil registrering i matrikkelen. Rettes i matrikkelen eller FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningTakoverbygg for kommunenr 1135 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1135_bygningTakoverbygg.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerTakoverbygg_lokalidPosisjonWMS-bilde
1135 Sauda743f9e4f-d8cb-482f-9e6f-cd0610051b9f172442102a2523bb4-717f-4923-b751-84d39835df9fN: 6614425.00, Ø: 348262.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket