Bygninger i fkb-bygning som ligger i fkb-tiltak med kartreg 1 i 1135 Sauda

Avvikene skyldes oftest manglende oppdatering av kartreg-egenskapen i FKB-Tiltak. Rettes vanligvis i FKB-Tiltak

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningTiltak for kommunenr 1135 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1135_bygningTiltak.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerTiltak_lokalidSaksnummerTiltakstypeAvgjørelsesdatoPosisjonWMS-bilde
1135 Sauda591577bf-598d-419d-9240-e1c974112d3130044771439052481-7438-482e-a334-b6dde8e4d14e2011000042nybygg1800-01-01 00:00:00N: 6616394.30, Ø: 353905.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda4f989022-4230-4be2-a6db-efa56fa117483003938624e8a8a49-2d11-4c83-987e-2a756e5a51972013000083nybygg2013-07-09 00:00:00N: 6614436.40, Ø: 357384.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda0a1b5530-9673-4369-860e-593d988507833005455054188ff31-8a1f-4563-948a-dd4c900a666e2016000011nybygg2016-02-16 00:00:00N: 6610144.10, Ø: 351075.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda69040c87-e870-4e61-8fe8-d1b7e41731b7300668225283109c3-f935-4d8c-a7f1-5907b05847372017000003nybygg2017-01-05 00:00:00N: 6622153.70, Ø: 350940.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda13e17e31-d644-43e5-bcf1-c335a0446ae1300645233719a735d-8298-41c8-9664-c98de731f8b82017000113nybygg2017-09-26 00:00:00N: 6622925.00, Ø: 362476.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda3634d5da-795a-4502-9c76-120dec63e2f7300734002696a5b45-a863-426b-aadc-e2d4a172389d2019000010nybygg2019-03-12 00:00:00N: 6614801.00, Ø: 349286.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Saudabb5d3739-3ab9-4a17-944e-e379860c0121300761299c4bba181-b352-44f3-97dd-d6c744b4265a2019000057nybygg2019-08-30 00:00:00N: 6615658.40, Ø: 351197.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Saudaf308a2fa-009f-41c0-b8af-b1b150bec97830075000922e1e468-b628-4277-8b56-111735296e8d2019000028nybygg2020-03-26 00:00:00N: 6614810.50, Ø: 349182.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Saudaaa3c53e3-3615-419c-a615-1e1f40f4483e300863606a26e6244-eb53-4135-976f-67f1ca435ffd2020000015nybygg2020-03-26 00:00:00N: 6622140.90, Ø: 349900.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket