Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vannflate i fkb-vann i 1135 Sauda

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vannflate i FKB-Vann. Rettes i matrikkelen eller FKB-Vann

Det ble ikke funnet noen avvik ved konsistenskontroll bygningVann for kommunenr 1135 kjørt 2023-08-07 06:11:44