Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vegflate i fkb-veg i 1135 Sauda

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vegflate i FKB-Veg. Rettes i matrikkelen eller FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVeg for kommunenr 1135 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1135_bygningVeg.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVegtypePosisjonWMS-bilde
1135 Saudacac21439-1bdb-4400-9b2b-e88e25cff10c301001807VegKjørendeN: 6615511.50, Ø: 350648.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Saudacff8425d-0d44-4b3c-8a73-5b99b1ff09a1172442145VegKjørendeN: 6614386.00, Ø: 347591.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket