Bygningslinjer som ikke ligger på bygningsflate i fkb-bygning i 1135 Sauda

Avvikene skyldes oftest manglende sletting av bygningslinjer når bygningsflate er slettet i FKB-Bygning. Rettes i FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningslinjerBygning for kommunenr 1135 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1135_bygningslinjerBygning.zip

KommuneLokalIdObjekttypePosisjonWMS-bilde
1135 Sauda83b1ea6e-110a-490b-aa1f-68da6d41fed9BygningslinjeN: 6615312.05, Ø: 350184.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda9bd86ce0-d895-45a9-9c1f-a1ac86ca50b3BygningslinjeN: 6615435.52, Ø: 350802.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Saudae48efc1a-9e35-4968-be41-2b78a2cffc8bBygningslinjeN: 6615442.35, Ø: 350794.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda5fab1478-24f0-4106-9fac-6f5ebb866195BygningslinjeN: 6615442.31, Ø: 350797.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda6ba902a0-c466-4f45-87fa-e483e34634bcBygningslinjeN: 6615440.26, Ø: 350795.22Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda72243828-4a57-4500-9120-f2917362ceebBygningslinjeN: 6615424.49, Ø: 350950.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda5ff56bc0-a41c-4455-9742-8304cfc01e43BygningslinjeN: 6615428.06, Ø: 350952.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda6fcd537b-5791-4e39-a100-341a9de26fd6TaksprangN: 6615309.65, Ø: 350188.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Saudab521cbf0-d860-494a-b452-2f9c4d187c2cTaksprangN: 6615314.83, Ø: 350190.62Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Saudaf50776c2-39a0-4f3f-9292-d41c635fd217TaksprangN: 6615308.95, Ø: 350191.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Saudabd4fd84a-9c52-4e7b-a1eb-f1245d9097f3TaksprangN: 6615431.31, Ø: 350793.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda946bba9e-c5cb-42c2-8c75-eb42ed43c39bTaksprangN: 6615434.96, Ø: 350793.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Saudaa47d33b9-8b87-474a-9b5a-f7c0af195fb6MønelinjeN: 6619908.09, Ø: 344545.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda7bf7c33d-06b4-41fb-b880-27f2c033fc34MønelinjeN: 6615426.17, Ø: 350951.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Saudac244e5bd-2c45-4fed-8bb9-9583cd32ca48MønelinjeN: 6615431.63, Ø: 350797.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Saudac6f566e0-0a3f-4723-8fa3-f95f28358ffdMønelinjeN: 6615317.16, Ø: 350193.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda4490cd6a-c68a-431f-ad19-94cc64014661MønelinjeN: 6615309.49, Ø: 350191.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda2643f6d6-c4e0-49ee-842d-0aed8f912349TaksprangBunnN: 6615434.96, Ø: 350793.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda58ea7bb1-7b81-4d81-9430-16d123d08ad8TaksprangBunnN: 6615310.45, Ø: 350191.92Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda9c026153-c1c8-455b-b9a9-fe1da6868dbbTaksprangBunnN: 6615309.58, Ø: 350193.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda6c16c6d9-174e-43be-967d-92f09ae2352fTaksprangBunnN: 6615316.76, Ø: 350188.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1135 Sauda53e372c9-5d07-4934-9cfd-59caf53b0ad7TaksprangBunnN: 6615431.31, Ø: 350793.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket