Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1144 Kvitsøy

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1144 KvitsøybygningDyrkamark8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1144 KvitsøybygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1144 KvitsøybygningVeg0 HTML-Rapport
1144 KvitsøybygningVann3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1144 KvitsøybygningspunktAnnenBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1144 KvitsøyannenBygningStor11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1144 KvitsøybygningTiltak1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1144 KvitsøybygningspunktBygning0 HTML-Rapport
1144 KvitsøybygningslinjerBygning0 HTML-Rapport