Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1145 Bokn

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1145 BoknbygningDyrkamark4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1145 BoknbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1145 BoknbygningVeg0 HTML-Rapport
1145 BoknbygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1145 BoknbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
1145 BoknannenBygningStor5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1145 BoknbygningTiltak1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1145 BoknbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1145 BoknbygningslinjerBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil