Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1146 Tysvær

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1146 TysværbygningDyrkamark45 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1146 TysværbygningTakoverbygg8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1146 TysværbygningVeg9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1146 TysværbygningVann6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1146 TysværbygningspunktAnnenBygning12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1146 TysværannenBygningStor122 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1146 TysværbygningTiltak34 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1146 TysværbygningspunktBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1146 TysværbygningslinjerBygning27 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil