Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1149 Karmøy

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1149 KarmøybygningDyrkamark29 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1149 KarmøybygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1149 KarmøybygningVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1149 KarmøybygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1149 KarmøybygningspunktAnnenBygning12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1149 KarmøyannenBygningStor46 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1149 KarmøybygningTiltak4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1149 KarmøybygningspunktBygning26 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1149 KarmøybygningslinjerBygning12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil