Traktorveger i fkb-traktorvegsti som overlapper veger i vegnettet(nvdb) i 1149 Karmøy

Avviket skyldes enten feilregistrering i FKB-TraktorvegSti eller ev. i vegnettet (NVDB)

Avvik funnet ved konsistenskontroll traktorvegOverlapperVeg for kommunenr 1149 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1149_traktorvegOverlapperVeg.zip

KommuneLokalIdTypevegPosisjonWMS-bilde
1149 Karmøy065d6322-e449-47f6-9b26-7e5cd426e436traktorvegN: 6583747.94, Ø: 283859.92Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøycac9e3eb-c905-40a2-99d7-b4d1c9e309e6traktorvegN: 6569853.25, Ø: 288686.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy12bafb86-c27a-488b-8675-05ad79d06e57traktorvegN: 6569853.25, Ø: 288686.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy6d930405-94d9-4d9c-9682-69c6dbd0d4dftraktorvegN: 6577905.68, Ø: 286281.39Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy1313441c-2178-48eb-b5cf-e8f7ecdd36aatraktorvegN: 6577957.72, Ø: 286185.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøye4b82a1b-350b-4264-a083-9e0635022e57traktorvegN: 6577856.89, Ø: 286347.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy5c56f890-4796-41b4-9b85-672dbbd7675atraktorvegN: 6577964.40, Ø: 286180.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy10571439-8696-43da-989a-e0ac07dc2047traktorvegN: 6592333.43, Ø: 286049.91Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy96534729-e447-4f09-8f37-c124a9d6f066traktorvegN: 6578127.62, Ø: 288036.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy06ed8c27-8e9b-418d-aab1-f2dd9e96fcb5traktorvegN: 6588344.99, Ø: 293600.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy00f1352b-caab-4c5b-bac3-0c61dc2d0275traktorvegN: 6585319.01, Ø: 284934.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy0baffeb6-f8fb-4a16-8d54-0fede6471710traktorvegN: 6580261.57, Ø: 289228.62Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy88cd2009-d061-477b-8d78-9e4435599e94traktorvegN: 6589554.35, Ø: 287959.18Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy482e3136-49ac-46bb-87f4-bb6d3d50645ctraktorvegN: 6573123.96, Ø: 290335.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket