Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende medium-koding som underliggende vegnett i 1149 Karmøy

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegMedium for kommunenr 1149 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1149_vegMedium.zip

KommuneLokalIdVbase mediumVegflate mediumPosisjonWMS-bilde
1149 Karmøybc441f30-23ec-4959-860f-5fab8b19dd62iLuftTN: 6571025.85, Ø: 289745.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy40361405-4ae1-4554-a272-104495d68042iLuftTN: 6570842.75, Ø: 289966.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy780838bc-987b-4a1a-8a5d-5beeebe2b711iLuftTN: 6569817.12, Ø: 282856.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy780838bc-987b-4a1a-8a5d-5beeebe2b711iLuftTN: 6569686.87, Ø: 282878.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyc3d923d2-cd34-4d8b-924f-bee809953308iLuftTN: 6570436.88, Ø: 282836.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy484d328a-4394-402b-9a34-c752cb447d35iLuftTN: 6570840.43, Ø: 289966.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøye7f91c46-d192-481f-97ee-a49e763b8cf4iLuftTN: 6570998.65, Ø: 283303.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyd359b363-4d1f-41e5-9a92-48582cb1b5a0iLuftTN: 6570417.76, Ø: 282820.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy3114a037-733f-4d61-86cd-82a678673155iLuftTN: 6570998.60, Ø: 283309.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy5495f286-ca92-4dc2-8ed0-0d13fe4ca8b6iLuftTN: 6572011.07, Ø: 282247.25Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyaeb6e253-39e7-4ded-b271-a7cbd46de99eiLuftTN: 6571476.54, Ø: 282727.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy8c302e51-0f37-476d-b2a7-90a72dbb9c79underTerrengetLN: 6580926.81, Ø: 288868.29Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy81ec3f9e-5230-49c2-9588-238b426cc5c1iLuftTN: 6580044.88, Ø: 288629.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyabbfaffc-8ee0-42cd-8146-4875fd837eeeunderTerrengetTN: 6578702.00, Ø: 288877.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyabbfaffc-8ee0-42cd-8146-4875fd837eeeiLuftTN: 6578129.69, Ø: 288836.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyabbfaffc-8ee0-42cd-8146-4875fd837eeeiLuftTN: 6578132.95, Ø: 288828.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyabbfaffc-8ee0-42cd-8146-4875fd837eeeiLuftTN: 6580915.96, Ø: 288873.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyabbfaffc-8ee0-42cd-8146-4875fd837eeeunderTerrengetTN: 6578463.58, Ø: 288856.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyabbfaffc-8ee0-42cd-8146-4875fd837eeeiLuftTN: 6583148.01, Ø: 288336.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyf1385f3a-b1ed-41c9-ad77-1b3c71db8f3ciLuftTN: 6574429.40, Ø: 284028.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyae1a52a3-7020-4039-bb56-2ffdf6de0185iLuftTN: 6575202.41, Ø: 283594.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy63979b0b-ed36-4c87-8a5e-53ada88941a2iLuftTN: 6575450.33, Ø: 283405.62Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyd4463ac2-d806-459c-a6a4-fda1732a344fiLuftTN: 6575969.85, Ø: 283170.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyd4463ac2-d806-459c-a6a4-fda1732a344fiLuftTN: 6571378.60, Ø: 282783.62Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyd4463ac2-d806-459c-a6a4-fda1732a344fiLuftTN: 6577013.42, Ø: 286723.22Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy6a9b3f2f-8751-4e1e-bb8a-392f71f3fcdeiLuftTN: 6574970.87, Ø: 283701.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy0697e556-fdd9-489a-a78b-a80513271c05iLuftTN: 6576880.82, Ø: 286725.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy0480bbf0-bc9e-44a9-99ca-4329eeaa566diLuftTN: 6574970.51, Ø: 283709.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyb066db38-369a-427a-8b5a-85e68ef9e41aiLuftTN: 6575448.91, Ø: 283412.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy0e0bd6c6-8d59-4865-9a8f-019a51a51bf4iLuftTN: 6578113.13, Ø: 288832.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy9e98431c-07d3-4d54-a405-c7621bb5a54eiLuftTN: 6577829.06, Ø: 289292.31Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy5705478d-6eb8-4e2a-9f24-9c92533d5672iLuftTN: 6577635.52, Ø: 289420.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy5705478d-6eb8-4e2a-9f24-9c92533d5672iLuftTN: 6577653.91, Ø: 289424.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy1b02d7c1-cdb2-4ed7-b46b-45d8d3a4e167iLuftTN: 6577828.64, Ø: 289286.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy7d9dcf34-d6df-45f8-b251-e0c7ead6c947iLuftTN: 6577206.50, Ø: 289080.51Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy2fb56aa4-5570-41f0-84a5-3dc2060a705fiLuftTN: 6577210.98, Ø: 289049.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy1e0cae49-2b13-4cdb-a493-c249fffd2a39iLuftTN: 6579246.79, Ø: 284130.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyc5b6cbe3-19e0-44d4-936a-63f10a862e77iLuftTN: 6568756.29, Ø: 283004.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy5237c9c7-148e-4e0d-9d8e-8aa55c7a4042underTerrengetTN: 6587661.50, Ø: 289020.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyc09a8f50-5b05-4deb-a549-92cc6294b267iLuftTN: 6577134.50, Ø: 284173.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyd893c4e3-44ba-4d37-ad99-cadadc3bf412iLuftTN: 6563486.82, Ø: 284326.97Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy2b99f1ad-314c-4078-8bc5-58ca08f42960iLuftTN: 6563060.06, Ø: 283665.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyd74a61a4-c214-4b47-a896-14ad4a29f056iLuftTN: 6563492.45, Ø: 284327.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy643bf5b7-ab54-4886-a693-4d48e7f4c339iLuftTN: 6563414.64, Ø: 284367.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy643bf5b7-ab54-4886-a693-4d48e7f4c339iLuftTN: 6565312.12, Ø: 282941.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy679b72c4-bdd5-4383-a93b-81bda4b4bf19iLuftTN: 6563296.07, Ø: 287642.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy33a9effb-6563-4bad-8e8b-66caee0631cbiLuftTN: 6562566.84, Ø: 286056.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyc2fe6348-d570-4ed4-861f-1791717ada9aiLuftTN: 6563718.02, Ø: 287042.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy0f8e2549-1164-492e-b212-19167950ebcbiLuftTN: 6563773.94, Ø: 287043.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøya95fca84-d0ec-4bae-ae7b-c1376631d5c4iLuftTN: 6563781.47, Ø: 287042.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyf6f6d098-52b9-4b5b-9269-7f20c36bfa77iLuftTN: 6564720.37, Ø: 287019.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy2dee875b-e4f1-4d74-87bb-21b34f6c35ceiLuftTN: 6563072.78, Ø: 286988.31Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy06b608b5-20e8-49d8-9084-4d83ccc689a7iLuftTN: 6564723.39, Ø: 287012.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyc8f7afbd-eb12-4962-8e65-76ffe77772f8iLuftTN: 6592204.03, Ø: 286169.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy0287529b-52ee-4bdc-98ec-9431b674745funderTerrengetTN: 6587702.35, Ø: 289417.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy2ea25b3b-852a-4c2d-88c5-ed9b2187f8cbunderTerrengetTN: 6588413.79, Ø: 290161.59Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy43e3fd73-bf29-45f0-940c-0f851eea5ac9underTerrengetTN: 6588550.06, Ø: 290518.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy43e3fd73-bf29-45f0-940c-0f851eea5ac9underTerrengetTN: 6588859.11, Ø: 290796.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy43e3fd73-bf29-45f0-940c-0f851eea5ac9iLuftTN: 6589275.64, Ø: 291478.76Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy43e3fd73-bf29-45f0-940c-0f851eea5ac9iLuftTN: 6589327.36, Ø: 291555.25Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy43e3fd73-bf29-45f0-940c-0f851eea5ac9iLuftTN: 6589283.94, Ø: 291476.22Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy43e3fd73-bf29-45f0-940c-0f851eea5ac9iLuftTN: 6589320.05, Ø: 291561.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy43e3fd73-bf29-45f0-940c-0f851eea5ac9iLuftTN: 6589152.81, Ø: 291233.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy43e3fd73-bf29-45f0-940c-0f851eea5ac9iLuftTN: 6585403.32, Ø: 290770.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy43e3fd73-bf29-45f0-940c-0f851eea5ac9iLuftTN: 6588005.24, Ø: 290097.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy98c760a0-8bac-41ab-bc3c-3ab7eb7260d7underTerrengetTN: 6587783.85, Ø: 289915.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy98c760a0-8bac-41ab-bc3c-3ab7eb7260d7underTerrengetTN: 6587780.58, Ø: 289909.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyd6c169f8-5b7a-4886-9ac0-109e1aa3b76ciLuftTN: 6588720.04, Ø: 292012.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyd6c169f8-5b7a-4886-9ac0-109e1aa3b76ciLuftTN: 6588252.85, Ø: 292035.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy4f3aaaab-fb74-40d8-98a1-5b24b8479566iLuftTN: 6581970.58, Ø: 284817.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy969370dc-dc29-4d52-bc77-cc754ed7da7ciLuftTN: 6585170.66, Ø: 292507.83Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy969370dc-dc29-4d52-bc77-cc754ed7da7ciLuftTN: 6585393.35, Ø: 290847.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy478fcd80-b9d3-4b36-8a96-ac900c825a07iLuftTN: 6585294.38, Ø: 289595.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy478fcd80-b9d3-4b36-8a96-ac900c825a07iLuftTN: 6585309.29, Ø: 289625.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy5b7fbe23-52d2-422f-b21c-84c7bb00f71biLuftTN: 6584077.15, Ø: 288969.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy17c7a6c9-6ae3-4a3f-a983-13f7963ac837iLuftTN: 6585326.35, Ø: 288379.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy17c7a6c9-6ae3-4a3f-a983-13f7963ac837iLuftTN: 6585072.93, Ø: 288343.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyd92f26f2-b11f-473a-96f4-852fdd0ae7d2iLuftTN: 6568005.68, Ø: 289480.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy45d344e7-37c9-4e6c-9ba7-4d5e6813b588iLuftTN: 6568595.51, Ø: 288808.81Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøye1b7b830-4c61-4c4c-98c3-a0a9f304d13fiLuftTN: 6563069.12, Ø: 286999.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøye5945484-6c93-4599-aab0-adbc86511d54iLuftTN: 6572575.08, Ø: 283207.81Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy6bcc8acf-a913-49a0-9c49-fe1ba161624diLuftTN: 6572577.72, Ø: 283204.25Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy104dbd9f-9073-46ce-aa23-b9416cdf2268iLuftTN: 6573502.01, Ø: 284442.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy0f21575d-f87c-4275-9967-fe50eb687130iLuftTN: 6582440.23, Ø: 293293.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy81d2b99d-77fc-46bc-953e-827dcce7e079iLuftTN: 6583019.73, Ø: 293176.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy94f88807-e63e-4dad-a6c7-b1150407b4adiLuftTN: 6583023.22, Ø: 293200.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøybcb54b16-9597-4060-b078-50bb2871c828iLuftTN: 6582867.73, Ø: 293189.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøybcb54b16-9597-4060-b078-50bb2871c828iLuftTN: 6583018.03, Ø: 293191.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøybcb54b16-9597-4060-b078-50bb2871c828iLuftTN: 6584137.18, Ø: 293148.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyc3c50b85-817d-478b-b456-dbfd40476f2fiLuftTN: 6582807.98, Ø: 293214.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy1b0f1627-e998-4f8a-975c-82fec72fc3ebiLuftTN: 6587678.59, Ø: 293055.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyf9700465-87f0-4e9d-83da-b3c68b8473aaiLuftTN: 6587682.43, Ø: 293063.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøydb073b7c-bc17-4e62-ba69-769a06a19a40iLuftTN: 6576267.28, Ø: 289799.29Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøya9de57c7-51d1-43a5-b841-8e4adb719df3iLuftTN: 6576263.99, Ø: 289798.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy85859aa9-605d-49c2-8287-fff2c1075924underTerrengetTN: 6577294.89, Ø: 289049.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy5f48400d-29b5-4173-ad39-3b14027c5c1biLuftTN: 6589202.80, Ø: 282053.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøye7235f60-ced8-4d2f-97ec-90daffb3be05iLuftTN: 6577708.53, Ø: 288366.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyc428d49b-41a5-4e33-90b3-7f5ffda9b7fbiLuftTN: 6577703.80, Ø: 288358.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyf871c2fb-f891-4fc1-9447-e673688ccc84iLuftTN: 6576960.44, Ø: 287030.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyc165e82d-5dc9-4c92-a33d-1667c8b08154underTerrengetTN: 6578122.76, Ø: 288836.98Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy1a959685-1355-4896-9ac8-6cefe149180cunderTerrengetTN: 6587678.22, Ø: 289165.02Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyf833d3ab-cacc-4711-b226-32a0c863ecc5iLuftTN: 6586522.72, Ø: 288576.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy76349a9d-aa34-4010-a175-68fead2c4d77iLuftTN: 6589307.47, Ø: 292650.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy37684930-084e-470f-a68d-c6107aabe44eunderTerrengetTN: 6589405.92, Ø: 291571.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy37684930-084e-470f-a68d-c6107aabe44eunderTerrengetTN: 6588858.67, Ø: 291906.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy37684930-084e-470f-a68d-c6107aabe44eunderTerrengetTN: 6589330.25, Ø: 291629.31Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyb379aa0c-f6ae-4d66-aa48-7a883bd7cd42iLuftTN: 6589372.54, Ø: 291543.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyb379aa0c-f6ae-4d66-aa48-7a883bd7cd42iLuftTN: 6589378.11, Ø: 291544.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket