Vegdekkekant/gangsykkelvegkant i fkb-veg som ikke ligger i nærheten av vegnettet (nvdb) i 1149 Karmøy

Avviket skyldes enten mangler i vegnettet (NVDB) eller objekter som skulle ha vært slettet i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegavgrensningVegnett for kommunenr 1149 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1149_vegavgrensningVegnett.zip

KommuneLokalIdObjekttypePosisjonWMS-bilde
1149 Karmøy404c2d7b-293a-4e7e-88e5-d37db495ba14VegdekkekantN: 6590853.65, Ø: 286169.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyb72f9aa6-2e97-4e00-afb9-2692817cada1VegdekkekantN: 6576902.20, Ø: 288898.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy9bb0f983-479c-460e-a3cd-b70f755f68ccVegdekkekantN: 6576906.26, Ø: 288793.22Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøya12ef589-5c54-4f16-9a31-83347d8cc1c5VegdekkekantN: 6584308.44, Ø: 284929.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøycfc309b1-d57b-43bf-a382-9a006bcdb533VegdekkekantN: 6562463.77, Ø: 286882.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy03220c8e-36db-495d-a3c4-fd5d4aaa1a0aVegdekkekantN: 6589448.46, Ø: 292079.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyd9607f9e-c8ff-4a2e-a62f-2274a6ed625aVegdekkekantN: 6584001.65, Ø: 289717.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyf5d25d29-8ccd-4776-89b3-609a6f934c69VegdekkekantN: 6562938.92, Ø: 286405.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy721ef069-7217-4c3d-8474-f267543906ddVegdekkekantN: 6562937.57, Ø: 286477.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket