Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende vegreferanse som underliggende vegnett i 1149 Karmøy

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegnettVegref for kommunenr 1149 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1149_vegnettVegref.zip

KommuneLokalIdVbase VegkategoriVbase VegnummerVbase mediumVegflate vegkategoriVegflate vegnummerVegflate mediumLengdePosisjonWMS-bilde
1149 Karmøy9e12f9f1-e6d8-4dc4-95a7-349e91c96a04F4852underTerrenget134EL14.15N: 6587779.99, Ø: 289918.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyf7eb1685-4ea2-4485-b2fb-9d2e12c830b1F4808underTerrenget134EL13.63N: 6587650.61, Ø: 289022.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyc0ca3686-ef4c-41d5-953a-38d90fc2c61dF4848iLuft1857KU20.63N: 6589277.19, Ø: 291484.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyc93efd84-9d78-49ab-b2b3-6cb7e2a4d940F553underTerrenget98299PT17.32N: 6580357.96, Ø: 293459.91Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyc11408e3-7747-448e-b1e7-8a506c34b5edF547None1250KT25.28N: 6574061.49, Ø: 283261.44Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy4bd2308b-08a1-44b8-bd68-b27f17aa3d14F511None1210KT12.09N: 6577301.22, Ø: 289127.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy24669c9f-482c-402a-acc3-f70db633f16dF4848None99098PT12.75N: 6585330.54, Ø: 291011.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøye868fa92-3dd3-4f0d-b694-61d5f8b8549dF547None1702PT10.56N: 6576503.72, Ø: 284025.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyab4eca89-2d7b-4262-a235-6a20121c152aF4848None98554PT12.13N: 6587630.94, Ø: 289938.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy0c9bed76-b1f5-411f-a6ea-90ec582c185eF547None98600PT13.41N: 6582137.48, Ø: 288742.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy848b9864-0bd2-4244-809b-92b9149e04f8F553underTerrenget99319PT28.96N: 6581377.59, Ø: 289965.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy8113d2ad-3de2-4e5d-9869-b9bdab94fb94F4848None1029KT13.74N: 6586354.09, Ø: 290154.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy2ea25b3b-852a-4c2d-88c5-ed9b2187f8cbF4848None134ET13.74N: 6588247.23, Ø: 290169.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy0c16c2de-9563-41a2-b331-738a5b9729ffF547None1240KT10.27N: 6563161.95, Ø: 285612.81Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy320162c7-7371-4d13-a744-fd4239a860d5F547None1676PT10.77N: 6582339.78, Ø: 288656.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøye0b690bf-51f0-4bc6-b2a3-e597bbb6cb27F511None1120PT12.40N: 6576579.59, Ø: 290365.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyd6719c44-5a6c-4079-8e65-e2dd764828c2F511None1448KT13.11N: 6563212.97, Ø: 286524.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyf37b3d95-462b-4c1d-8d98-04af3ad11fc6F547None1247KT12.97N: 6570241.90, Ø: 282511.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy4e99f546-3350-465c-88d4-905aabff29eeF547None1790PT12.04N: 6565767.81, Ø: 282637.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy37d2a149-1526-43b0-b743-e0ccc08535eaF511None1196KT10.46N: 6576502.94, Ø: 290419.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyb379aa0c-f6ae-4d66-aa48-7a883bd7cd42F554underTerrenget1826KT10.64N: 6589370.04, Ø: 291544.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy446fd9f1-22d4-48b3-abaf-97f6a96d254fE134None4820FT10.01N: 6585465.15, Ø: 288412.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy49c8f7a0-c558-4c95-bb3a-4c0f011870e0E134None4816FT10.25N: 6587162.05, Ø: 288711.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyf833d3ab-cacc-4711-b226-32a0c863ecc5F4808None134ET10.89N: 6586645.91, Ø: 288581.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy4ef497c1-6e4a-4ed1-99e8-9885c2fc8cf2F511None1588KT16.47N: 6578503.50, Ø: 289094.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy88b4dc21-caf4-4f6c-b928-6dec77597dcbF547None134ET14.32N: 6584078.67, Ø: 288216.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyb8169061-1be1-467f-b1bb-4da4a5b3bc73E134None1487KT10.26N: 6585728.56, Ø: 288355.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyb0e15908-c8fa-4e8c-8083-795b526f28fcE134None1127KT10.84N: 6585030.12, Ø: 288334.22Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy136865b2-7439-44ab-9f25-8d2b9693fbf3F511None1185KT11.80N: 6576687.33, Ø: 290279.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy09061beb-94e4-43e6-8fcf-d0b03f68aa7bF547None1283KT11.47N: 6573354.06, Ø: 283363.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøycc208d28-247d-4136-8f8e-2d920f8f038eF547None1054KT16.68N: 6579239.62, Ø: 288905.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøycd3521aa-5f9b-46c5-b377-b43bc761aa2cF547None1240PT12.15N: 6563398.51, Ø: 285243.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyf084c851-6b31-44c7-a04f-525a5d097a38F547None1284KT12.83N: 6575525.00, Ø: 283036.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyd596b3c2-e451-41dc-9c0f-a425262b187cF511None1473KT12.06N: 6577058.71, Ø: 289460.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy297564cf-6582-4d0b-90aa-6b5a1bb0f3caF547None1684KT12.77N: 6570814.87, Ø: 282731.39Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøybb753b11-582f-4ee6-b2f9-c87d4a285db5F553underTerrenget98454PT23.31N: 6581133.43, Ø: 290347.98Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy109da8be-e5b2-47a7-844a-50dbfaaf2252F511None1420KT12.71N: 6575443.13, Ø: 290473.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyd1e5e866-6604-48cd-9a5a-45df6da5c016F547None1350KT14.72N: 6569449.65, Ø: 282129.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyd0a5abfa-2b63-4b2d-9ed5-03ef51b19779F547None1306KT11.24N: 6571444.03, Ø: 282803.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøya449023f-a0e4-4a33-8135-1de0e8b39a7fF511None1450KT13.22N: 6563143.28, Ø: 286751.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy98c862be-e169-465b-9eae-25aa697773c6F547None1107KT11.04N: 6581570.32, Ø: 288827.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy2fb56aa4-5570-41f0-84a5-3dc2060a705fF511None1144KT13.69N: 6577320.27, Ø: 288497.51Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy31161d84-6a5d-4596-a15d-afbf91db8edfF511None1213KT10.97N: 6577002.41, Ø: 289729.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy9021a778-2d81-4600-bba7-917bd8f37b31F547None1286KT18.62N: 6576009.23, Ø: 283180.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy65582c52-49a4-4a26-91d7-cbdd46f44bfeF4800None134ET26.41N: 6591592.79, Ø: 293521.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyf9f27f18-70eb-4b12-b279-d30fe2eff85bF547None1265KT11.23N: 6577365.49, Ø: 287129.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyb10671a0-b861-4b34-9be3-d5ddaa2f9c22F4848None1873KT13.99N: 6588324.67, Ø: 290277.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy17c7a6c9-6ae3-4a3f-a983-13f7963ac837F4818None134ET11.94N: 6585463.05, Ø: 288367.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy17c7a6c9-6ae3-4a3f-a983-13f7963ac837F4820None134ET12.14N: 6585466.68, Ø: 288397.45Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøy0238bea1-577c-4ed8-9763-53b4cfc13083F511None1605KT14.28N: 6576245.50, Ø: 290520.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyf413d4d6-d396-49c6-9a50-cf7230be1fefF547None1240KT13.05N: 6562989.24, Ø: 285816.79Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1149 Karmøyabbfaffc-8ee0-42cd-8146-4875fd837eeeE134None547FT10.32N: 6584070.84, Ø: 288210.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket