Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1151 Utsira

Analysen er utført 2023-08-16 13:22

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1151 UtsirabygningDyrkamark0 HTML-Rapport
1151 UtsirabygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1151 UtsirabygningVeg0 HTML-Rapport
1151 UtsirabygningVann0 HTML-Rapport
1151 UtsirabygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
1151 UtsiraannenBygningStor4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1151 UtsirabygningTiltak0 HTML-Rapport
1151 UtsirabygningspunktBygning0 HTML-Rapport
1151 UtsirabygningslinjerBygning0 HTML-Rapport