Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1160 Vindafjord

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1160 VindafjordbygningDyrkamark45 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1160 VindafjordbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1160 VindafjordbygningVeg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1160 VindafjordbygningVann4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1160 VindafjordbygningspunktAnnenBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1160 VindafjordannenBygningStor73 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1160 VindafjordbygningTiltak86 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1160 VindafjordbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1160 VindafjordbygningslinjerBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil