Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1505 Kristiansund

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1505 KristiansundbygningDyrkamark2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1505 KristiansundbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1505 KristiansundbygningVeg10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1505 KristiansundbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1505 KristiansundbygningspunktAnnenBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1505 KristiansundannenBygningStor32 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1505 KristiansundbygningTiltak0 HTML-Rapport
1505 KristiansundbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1505 KristiansundbygningslinjerBygning34 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil