Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1505 Kristiansund

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1505 KristiansundtraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1505 KristiansundVegnett_uten_flate4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1505 KristiansundvegavgrensningVegnett70 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1505 KristiansundvegnettVegref26 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1505 KristiansundvegMedium39 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil