Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1506 Molde

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1506 MoldebygningDyrkamark2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1506 MoldebygningTakoverbygg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1506 MoldebygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1506 MoldebygningVann0 HTML-Rapport
1506 MoldebygningspunktAnnenBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1506 MoldeannenBygningStor45 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1506 MoldebygningTiltak26 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1506 MoldebygningspunktBygning48 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1506 MoldebygningslinjerBygning22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil