FDV-årsrapport 2022 for 1506 Molde

Status FDV dataforvaltning 2022

Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året

  • Kommunens webkartløsning: http://romsdalskart.no
  • Kommunens GIS-system: GISLINE
  • FDV-runder: 20220103, 20220701
DatasettForvaltningstype
Elveg 2.0Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-AR5Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-ArealbrukDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BygnAnleggDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BygningDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-HøydekurveDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LedningVADirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LufthavnDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-NaturinfoDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-ServituttDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-TiltakDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-TraktorvegStiDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-VannDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-VegDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
Kommunedelplan - planforslagLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommunedelplan - vedtattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommuneplan - planforslagGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Kommuneplan - vedtattGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
N5 PresentasjonsdataDatainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata
Reguleringsplan - planforslagGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - planlegging igangsattGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - vedtattGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket

FKB datainnhold

Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detaljert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB

FKB-datasettAntall objekterAntall objekter med Datafangstdato nyere enn 2022-01-01
FKB-Hoydekurve11209830
FKB-Arealbruk9310
FKB-Bane00
FKB-Bygnanlegg538008
FKB-Ledning329860
FKB-Ledningva71640
FKB-Lufthavn340
FKB-Naturinfo162550
FKB-Tiltak70741682
FKB-Traktorvegsti949738
FKB-Servitutt9960
FKB-Vann724598
FKB-Veg10815267
FKB-Ar516207179
FKB-Bygning23468974

Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.

Aktivitet i Sentral FKB

Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år

Antall transaksjoner og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
FKB-AR551128316710
FKB-Arealbruk3221785
FKB-Bane0000
FKB-BygnAnlegg1294323555854047
FKB-Bygning15462326418593615786
FKB-Hoydekurve1040
FKB-Ledning261143620165411782
FKB-LedningVA0000
FKB-Lufthavn0000
FKB-Naturinfo124232
FKB-Tiltak14391178935525
FKB-TraktorvegSti352737143621229
FKB-Servitutt1300
FKB-Vann31187724324049986
FKB-Veg43108731900314192

Antall transaksjoner og endringer fordelt på parter

PartAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Kommune294917654764802
Kartverket16666051111844996669
Nibio604670
SVV0000
Fylkeskommune3571931

Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.

FKB Konsistenskontroller

Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene

Reduksjonsfaktortall

PeriodeEndringer matrikkelEndringer FKBReduksjonsfaktorAvvik AR5
20220801 - 202212011381371000
20220401 - 202208011421421001
20211201 - 202204011271251002

Resultat av konsistenskontroller for Bygning

Periodebygning Dyrkamarkbygning Takoverbyggbygning Vegbygning Vannannen Bygning Storbygning Tiltakbygningspunkt Bygningbygningslinjer BygningSum
1 - Mai53106243300117
2 - Sept12001131018
3 - Des220012531741

Resultat av konsistenskontroller for Samferdsel

Periodetraktorveg Overlapper Vegvegnett Flatevegavgrensning Vegnettvegnett Vegrefveg MediumSum
1 - Mai061209
2 - Sept000000
3 - Des120003

Plandata datainnhold

Antall planområder i de forskjellige plandatasettene ved utløpet av året og antall planer vedtatt siste år. Tallene baserer seg på plandataene som finnes i Norge digitalt arealplankartdatabase. Disse dataene er synkronisert fra kommunenes originale data eller fra manuelle leveranser.

Plan-datasettAntall planområder (unike planID)Antall planer trådt ikraft i 2022Kontroller
Reguleringsplan - vedtatt83413
Reguleringsplan - planforslag260
Kommuneplan - vedtatt40
Kommuneplan - planforslag00
Kommunedelplan - vedtatt30
Kommunedelplan - planforslag00

Se mer detaljer om plandata på Geonorge.no.

Aktivitet i Plandata

Informasjon om antall transaksjoner/synkroniseringer av plandata og antall endra objekter på forskjellige plandatasett fra siste år. Synkronisering mot kommunen skjer hver natt, men tabellen viser antall synkroniseringer der det er overført data.

Innført geosynkronisering: 2018-06-07

Antall transaksjoner/synkroniseringer og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjoner/synkroniseringer (med innhold)Antall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Regplan4112346101485157
Bebyggplan2182515
RegplanForslag25106771564945
Regplan_Igang2814061116
Kommplan3812814

Se mer detaljer om aktiviteten i Norge digitalt arealplandatabase på Geonorge.no.