Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1506 Molde

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1506 MoldetraktorvegOverlapperVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1506 MoldeVegnett_uten_flate8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1506 MoldevegavgrensningVegnett6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1506 MoldevegnettVegref33 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1506 MoldevegMedium138 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil