Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1507 Ålesund

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1507 ÅlesundbygningDyrkamark17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1507 ÅlesundbygningTakoverbygg20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1507 ÅlesundbygningVeg22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1507 ÅlesundbygningVann4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1507 ÅlesundbygningspunktAnnenBygning11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1507 ÅlesundannenBygningStor105 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1507 ÅlesundbygningTiltak6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1507 ÅlesundbygningspunktBygning24 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1507 ÅlesundbygningslinjerBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil