Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1507 Ålesund

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1507 ÅlesundtraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1507 ÅlesundVegnett_uten_flate7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1507 ÅlesundvegavgrensningVegnett145 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1507 ÅlesundvegnettVegref47 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1507 ÅlesundvegMedium84 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil