Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende medium-koding som underliggende vegnett i 1507 Ålesund

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegMedium for kommunenr 1507 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1507_vegMedium.zip

KommuneLokalIdVbase mediumVegflate mediumPosisjonWMS-bilde
1507 Ålesund56322591-66d9-41f2-b37c-2289da286d30iLuftTN: 6932043.01, Ø: 387613.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundd9753ac1-660c-4c54-b1e7-c43db7df6a93iLuftTN: 6937057.27, Ø: 385358.45Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund287c52b1-587f-4534-87ef-0255f7bb3908iLuftTN: 6933325.30, Ø: 377555.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund59efeba9-6297-49ed-9931-f608b8102f25iLuftTN: 6933310.73, Ø: 377564.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund48551224-97ca-4f94-8751-37802d21fedbiLuftTN: 6929447.25, Ø: 362015.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund54807e3a-cc98-41f0-838f-498d034fce5aiLuftTN: 6942321.35, Ø: 368910.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundd063cdc4-c7fa-4324-a021-36f811fa04a5iLuftTN: 6944261.65, Ø: 368615.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundaa66fdaa-4576-4eea-9b27-c6aeb586a0c7iLuftTN: 6943668.15, Ø: 368512.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund74b8bef9-9f89-488e-a528-4ce8f0ec1c81iLuftTN: 6926367.42, Ø: 363854.39Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund92a00808-28b1-4284-91a5-066b3ff32d6cunderTerrengetTN: 6926343.88, Ø: 364049.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund92a00808-28b1-4284-91a5-066b3ff32d6ciLuftTN: 6926340.19, Ø: 363868.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund2e14994c-ebdc-4070-baa3-9305b253dab7iLuftTN: 6944025.24, Ø: 363731.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund7f53cfdd-7c72-432e-830a-130b26880881iLuftTN: 6944750.75, Ø: 363784.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundf08515c8-c098-417a-95f1-e699dc608a95iLuftTN: 6929608.66, Ø: 357828.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesunde6b1ca6c-64dc-4539-b4e5-578a9b2897b1iLuftTN: 6929677.51, Ø: 357707.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesunde6b1ca6c-64dc-4539-b4e5-578a9b2897b1iLuftTN: 6929673.48, Ø: 357698.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesunde33964eb-81ca-46a2-b57c-f239312aae07iLuftTN: 6930623.40, Ø: 382882.22Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund467340e0-c1f3-4b1a-b74d-b882205a9542iLuftTN: 6930601.45, Ø: 382878.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund1563802d-e3ca-4d4a-8f1d-bbba3495daa7iLuftTN: 6931672.43, Ø: 386527.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund78a71cb8-d9f7-4c20-888a-267681a1ba36iLuftTN: 6945085.19, Ø: 372704.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundb4dcc59e-99ac-4e8b-a900-8c04c3658d5eiLuftTN: 6936889.05, Ø: 381329.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund61469bf3-194b-4b77-861f-d96b7e6aefaeiLuftTN: 6937176.36, Ø: 372622.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund61469bf3-194b-4b77-861f-d96b7e6aefaeiLuftTN: 6937175.31, Ø: 372651.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund7ea269d2-156e-4635-ae05-7e993621c89fiLuftTN: 6936286.81, Ø: 383011.98Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundf1929d46-1278-40d3-b00f-66c35f633951iLuftTN: 6938403.83, Ø: 377221.91Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund57439b7c-4ffe-4a40-8abd-11e785a11158iLuftTN: 6936271.41, Ø: 383002.51Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundcc376c4f-521f-456c-8ebf-3e05917dc4fbiLuftTN: 6937174.67, Ø: 372661.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesunddab6a758-9856-4022-bf3c-60199ca514cbiLuftTN: 6929444.25, Ø: 362004.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundffe07774-e6d5-420b-a02e-2bec77d69934iLuftTN: 6929871.28, Ø: 353143.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund4d221d82-014e-47bb-b6f7-675679637e9aiLuftTN: 6929866.65, Ø: 353168.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund93dd5ce5-f02b-45ce-85fd-8f6f8a9d8b49underTerrengetTN: 6929920.16, Ø: 351755.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund54477532-2828-4c83-a595-5ed71b259adaiLuftTN: 6929772.87, Ø: 354377.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundce4f927a-7d4b-4391-8b7f-633356ed4d61iLuftTN: 6930030.32, Ø: 351689.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundb8fa06d7-0122-4a4b-904a-40e27aa48e9ciLuftTN: 6929904.94, Ø: 351771.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund16412619-37ab-4007-9935-74b34b401fc4iLuftTN: 6929924.61, Ø: 352305.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund25c79a0d-7848-4cde-882f-53c2938fa697iLuftTN: 6929925.59, Ø: 352307.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesunddf91aacc-7219-4cb7-9131-d28caa825a61iLuftTN: 6929921.98, Ø: 352299.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund14b07e63-1c09-43f5-ae58-76f4f2a37a1ciLuftTN: 6932743.92, Ø: 356905.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund46699be3-ac6a-4c5d-a97e-e6c57ff3b31fiLuftTN: 6937063.02, Ø: 385350.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundb7453068-3620-4672-bdcd-2852b22c84fciLuftTN: 6936561.26, Ø: 383656.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesunde4910235-d4b2-4f30-8573-67188e3af824iLuftTN: 6942984.89, Ø: 370187.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundf3f03320-f15e-4cf3-9bcf-0ea409d88885iLuftTN: 6943981.18, Ø: 370206.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund25c7e62a-4cdd-4d6f-a47f-4dc2dfaa78deiLuftTN: 6945085.09, Ø: 372696.44Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund98d4b76b-5c6a-4153-a315-58739eb9ffbbiLuftTN: 6929771.11, Ø: 354417.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund126f16f6-bdfa-4c33-a732-10cbe6e83047iLuftTN: 6929770.55, Ø: 354436.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesunde2307ce6-93dd-48c8-b78f-255a61f76c58iLuftTN: 6929668.54, Ø: 355678.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesunde2307ce6-93dd-48c8-b78f-255a61f76c58iLuftTN: 6929668.01, Ø: 355685.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund9c52503b-da67-4271-9af4-402866c7bfcdiLuftTN: 6929706.77, Ø: 355680.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund9c52503b-da67-4271-9af4-402866c7bfcdiLuftTN: 6929706.38, Ø: 355688.18Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund0fbfa873-05c7-4c5f-9ca2-f904f3c3f55biLuftTN: 6929770.04, Ø: 354476.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund32c1602d-288f-4bde-876c-0d94d44963d6iLuftTN: 6928886.87, Ø: 375128.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundb92a7f1c-e81f-469c-b690-6362e7072442iLuftTN: 6925096.97, Ø: 369172.02Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesunda060671a-988e-45bc-b1e6-9f977c2b52cciLuftTN: 6937176.23, Ø: 372613.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund7dcde4e7-0a0f-4b98-801f-f766b403cc70iLuftTN: 6931045.78, Ø: 376625.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundd74e42b7-7531-4c3e-a26a-ff6e6e173e6biLuftTN: 6928884.10, Ø: 375133.29Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund68c7c624-706e-4204-805f-c9c88e68277eiLuftTN: 6930118.59, Ø: 367481.92Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund739ebdf1-09c5-478b-b521-3e2c3c2983b4iLuftTN: 6939220.60, Ø: 359737.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesunda0f78c17-6b80-40bf-9eb7-167a7c7e9264iLuftTN: 6939220.54, Ø: 359723.46Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund157eae41-9a63-42f5-9fe0-1da3f9aa458fiLuftTN: 6936439.10, Ø: 364867.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundbdf07f1d-e671-4083-a44d-8fb1f742fa3eiLuftTN: 6936441.13, Ø: 364852.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesunda0c5b06d-1a78-45a0-bd52-901e062cf562iLuftTN: 6967902.18, Ø: 376492.53Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundb1ee7909-a390-469f-8fe4-e6a49439f844iLuftTN: 6964949.65, Ø: 371491.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund20cc5831-5018-45c4-9960-e03288f8fa16iLuftTN: 6967903.68, Ø: 376503.18Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund5a07f769-37fa-4ce3-8313-90144b79cd64iLuftTN: 6926194.32, Ø: 395854.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund6d968a53-802d-4901-9c1b-bba174b0941fiLuftTN: 6926194.88, Ø: 395840.39Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundba7ca3de-fd6a-4942-bcd3-6b7fb6c77a1biLuftTN: 6926739.92, Ø: 395287.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundcf2496c9-5642-49d8-8bb1-b574c9914e2fiLuftTN: 6926738.47, Ø: 395277.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundcecb4aed-9ee2-4bbd-bf8a-bafb955117abiLuftTN: 6929485.49, Ø: 387324.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund2e70179e-b02c-48a0-8976-632f400a81a9iLuftTN: 6929620.37, Ø: 387903.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund7afc2770-d1e5-4331-9fcf-9febdfef525ciLuftTN: 6929180.15, Ø: 389866.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundacc530f4-50d0-4c97-9732-ff9ba5f49a8fiLuftTN: 6927202.06, Ø: 391331.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund99bec5a9-d647-414d-aa4f-ea6ee750ec6fiLuftTN: 6926266.89, Ø: 391844.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund2f7609cb-cf6a-4299-80db-8fbbc08ee317iLuftTN: 6925299.31, Ø: 365789.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesunda8c16e2d-662a-47ac-ae8a-5cae4554928ciLuftTN: 6925285.96, Ø: 365773.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund5cd0e81b-f6ce-48a9-a870-d4a5eb04bb64underTerrengetTN: 6926194.53, Ø: 363902.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund5cd0e81b-f6ce-48a9-a870-d4a5eb04bb64iLuftTN: 6926320.96, Ø: 363877.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund3c5bcc54-fd2b-4299-913a-ae76f6243f48iLuftTN: 6925827.92, Ø: 362910.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund68dab38e-ba14-4cfe-872e-11e547a37a00iLuftTN: 6925788.13, Ø: 362809.39Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund599f12e6-2e15-4b05-9935-699abdb1d9fdiLuftTN: 6925808.34, Ø: 365036.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundc1f02ecc-ee11-4e4c-9f4a-4118419542acunderTerrengetTN: 6926471.30, Ø: 363796.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund467cc6bf-8776-4dfb-a1bb-c7a425d7a819iLuftTN: 6930119.68, Ø: 367502.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund27566799-3f21-4600-8edd-83e0b39d46daiLuftTN: 6925102.27, Ø: 369163.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund1ed61019-418f-46e9-94cb-c814b4b29365iLuftTN: 6934052.85, Ø: 369306.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund34424720-9892-49cd-88aa-334e74729621iLuftTN: 6932721.97, Ø: 356947.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket