Vegdekkekant/gangsykkelvegkant i fkb-veg som ikke ligger i nærheten av vegnettet (nvdb) i 1507 Ålesund

Avviket skyldes enten mangler i vegnettet (NVDB) eller objekter som skulle ha vært slettet i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegavgrensningVegnett for kommunenr 1507 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1507_vegavgrensningVegnett.zip

KommuneLokalIdObjekttypePosisjonWMS-bilde
1507 Ålesunde054eacb-67fd-4a40-bf91-662dbb342509VegdekkekantN: 6943560.60, Ø: 362442.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundcf713de8-b647-4150-941b-50e63d035550VegdekkekantN: 6943597.78, Ø: 362209.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund8e18b1ed-a6e9-431e-a73b-7245255e3f79VegdekkekantN: 6943550.32, Ø: 362261.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund54909b5e-9695-466b-8ecf-8d8fbece4886VegdekkekantN: 6943535.59, Ø: 362627.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund67922c4e-0fbe-4a0d-89d7-6bbb2a3e5c49VegdekkekantN: 6943534.16, Ø: 362636.79Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundfc056398-abae-4be8-af2e-0f446d3a03bcVegdekkekantN: 6943563.49, Ø: 362400.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund8941c3f4-ce74-4850-946d-59bff4360d41VegdekkekantN: 6943527.32, Ø: 362767.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund1dac6863-2350-48e3-b9b3-ff83f66e0436VegdekkekantN: 6943530.15, Ø: 362765.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund0cd8c258-62d9-4e82-91f4-c19d18b85c72VegdekkekantN: 6943557.70, Ø: 362926.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund6c18d8af-cee8-4324-9d03-301c18aaa942VegdekkekantN: 6943553.84, Ø: 362900.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund8ce4c1b7-526a-4b55-81ba-6011178cf337VegdekkekantN: 6932497.43, Ø: 370006.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundee02ccce-b697-421d-a5ea-294525fee123VegdekkekantN: 6932191.51, Ø: 370704.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundf2080a05-7c3b-49a3-8391-a1d510a553b5VegdekkekantN: 6932118.83, Ø: 370951.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund39dcca4b-15fe-42fb-87b8-c33b59acc996VegdekkekantN: 6932183.76, Ø: 370717.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundb0842008-1d53-4b1b-9a44-5342f478088aVegdekkekantN: 6944006.28, Ø: 364790.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundf363f1ff-2d2b-4937-b67b-c9738bcc9813VegdekkekantN: 6943977.49, Ø: 365028.25Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund8cbc3396-34e6-4bd4-9315-72d751c456b9VegdekkekantN: 6944189.20, Ø: 364259.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundc7888694-3e9e-4faa-8d85-9c9d6569823bVegdekkekantN: 6943812.47, Ø: 365637.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund7c7980e2-0479-4237-a03f-6f348286d10fVegdekkekantN: 6943813.01, Ø: 365626.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundfef6124d-a140-4d66-8cbb-9b1e12056306VegdekkekantN: 6943848.15, Ø: 365415.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund07f08c29-7651-49d5-9caf-6e513bf89aacVegdekkekantN: 6943805.43, Ø: 365758.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundbbe6d187-5787-4727-b50e-e6f8a5387914VegdekkekantN: 6944148.18, Ø: 364671.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesunda928a774-85e9-4ac6-acdc-9a2e0b4d6bebVegdekkekantN: 6944151.59, Ø: 364672.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund65f01350-3b55-46a9-a13c-47f37c53fc69VegdekkekantN: 6943910.97, Ø: 365223.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundc123d826-be3b-424b-8511-9b999024dfcbVegdekkekantN: 6943904.49, Ø: 365240.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund7981d2b7-9b14-402d-b9c3-c8817da2864cVegdekkekantN: 6943804.50, Ø: 365730.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund258ce84f-8abb-4430-a306-1b7b5bbc191bVegdekkekantN: 6929496.14, Ø: 354864.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundda9f8097-cf63-4746-8da4-c09b26b6ff74VegdekkekantN: 6936210.71, Ø: 375282.92Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundf56eb592-12f2-4033-9f3a-54f48058622cVegdekkekantN: 6925283.37, Ø: 365146.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundd4fdc960-cd03-4b83-9645-99ea917f2924VegdekkekantN: 6925263.47, Ø: 365283.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund0f60c7ae-a7af-4443-98a9-294a60fb62f0VegdekkekantN: 6925358.21, Ø: 365534.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundcc1c453c-5b89-4bec-b5ae-42aacbaf3c53VegdekkekantN: 6930859.82, Ø: 383559.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund1fc619f2-f5e2-46f3-b4fd-de1c6a482c7aVegdekkekantN: 6930803.64, Ø: 383632.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund4c8de682-8ff3-413d-bffd-ab24678e6930VegdekkekantN: 6930961.87, Ø: 384017.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund1048ddad-05e6-4b1d-af35-bf89e5487d77VegdekkekantN: 6930938.32, Ø: 384076.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund31a3d1f9-80e9-4104-adcd-56a0193459f8VegdekkekantN: 6930910.17, Ø: 384059.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund75c4342c-25b7-4ff4-89c5-c20b2801799fVegdekkekantN: 6930849.20, Ø: 383443.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund0a906aa2-97d9-449c-bbdf-6d5fd5e96c76VegdekkekantN: 6930960.16, Ø: 384018.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundf2dc28cb-4df3-4bef-a002-3359204dffa5VegdekkekantN: 6930876.06, Ø: 383393.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund5fdd7006-7646-4b2d-b226-18454657bec6VegdekkekantN: 6929543.15, Ø: 354785.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund4c24093d-8374-4bd6-bdab-a988e6fed3e6VegdekkekantN: 6931249.38, Ø: 383923.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund57582657-5006-4107-9e6c-79ff082d89d5VegdekkekantN: 6931247.64, Ø: 383923.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund922aff4b-5d9f-45cc-a8ed-113bdd1e25c8VegdekkekantN: 6930929.24, Ø: 383383.31Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund072a4452-9041-4c82-a392-90f242fbaa54VegdekkekantN: 6930847.24, Ø: 383442.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundfeedac4b-991d-4751-a00b-78453afb0594VegdekkekantN: 6930987.82, Ø: 383363.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund5532d863-b5d9-4803-995d-2f750062512fVegdekkekantN: 6931138.07, Ø: 383443.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundee54e8de-13d9-4245-824f-1fdc0c4b57b3VegdekkekantN: 6930934.48, Ø: 383379.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundbdad9ba6-2905-4cbc-ab12-dd0218e0dfe8VegdekkekantN: 6930878.55, Ø: 383401.83Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund3c12ec44-edc1-4236-911b-354be0af954cVegdekkekantN: 6929832.89, Ø: 358108.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund08010187-26da-4f8e-922f-9ced59e980c5VegdekkekantN: 6929801.53, Ø: 358206.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund236c1f97-e4f8-4d11-9543-23a9ab7e8a6bVegdekkekantN: 6929799.96, Ø: 358190.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundac85bc16-929a-4268-b1c1-af8fdcb4af08VegdekkekantN: 6937339.61, Ø: 376367.92Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund5fc4b57d-c566-438d-b7f9-72c1d369626aVegdekkekantN: 6937359.44, Ø: 376458.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundffdbd2bc-93ff-45fc-9d2c-f18913339affVegdekkekantN: 6929645.08, Ø: 354769.46Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund50aa73f8-c1c2-421b-bb09-525768f1945fVegdekkekantN: 6931943.56, Ø: 381707.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund3090a022-0c2b-4f51-8c19-bc7bd5f25653VegdekkekantN: 6932745.51, Ø: 380472.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund16e0adb9-a459-4ef5-9c9a-6e21c2c93249VegdekkekantN: 6928831.61, Ø: 349936.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesunde47f5e1a-86e4-4887-bda3-e22735358d15VegdekkekantN: 6928831.61, Ø: 349936.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund921bafae-9166-41eb-adc6-f7079d32ebe3VegdekkekantN: 6928836.13, Ø: 349938.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund28768bbb-f450-496b-9536-c56f52b4faa4VegdekkekantN: 6929814.90, Ø: 350133.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund41f8cb1c-7187-4064-b678-5bd0f2d21e40VegdekkekantN: 6929609.60, Ø: 350203.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund91776d72-e01b-40c6-9576-e232f5c44b37VegdekkekantN: 6929628.21, Ø: 350307.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund2cb3ea2c-180f-429b-b987-8025f8560e55VegdekkekantN: 6929566.33, Ø: 350360.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund6020c23f-a85f-4813-9a0b-9e44bce07b1aVegdekkekantN: 6929671.21, Ø: 350285.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund2b748549-78f6-4630-85f2-0aee54e8fccfVegdekkekantN: 6929608.71, Ø: 350202.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundb6887fb3-2601-455c-8808-2deb23a13b8aVegdekkekantN: 6929754.25, Ø: 350097.18Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund574eae0f-12cc-4e57-8e29-61cd2c2f2346VegdekkekantN: 6928628.55, Ø: 349870.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesunddef8c95d-02b8-4eae-bf4a-3223c020ca8fVegdekkekantN: 6928822.10, Ø: 389934.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesunde784f67d-afc8-4eca-aac6-39a8a9657708VegdekkekantN: 6933954.04, Ø: 392754.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund5b53f76d-4425-4bf7-a88f-45f74b7673ceVegdekkekantN: 6933299.85, Ø: 392996.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund4772edeb-b754-4f02-bedd-0846bc2c5784VegdekkekantN: 6942712.36, Ø: 360654.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundbc51ea42-5875-4e2a-8053-8c534b30d6f6VegdekkekantN: 6942908.60, Ø: 360761.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund8642f3f8-c68a-4b00-b8a1-872e3662d408VegdekkekantN: 6942875.06, Ø: 360740.51Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund786f77c5-9471-40a0-84de-5dbb6142504aVegdekkekantN: 6942784.77, Ø: 360691.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund82aecf7b-823f-4b49-81fd-2dd7250472feVegdekkekantN: 6943013.98, Ø: 360837.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund33e8f001-d147-4c9f-9110-98f772c1f2a4VegdekkekantN: 6941679.58, Ø: 360260.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesunde79683b9-a300-4322-9909-e9c6803d3bb2VegdekkekantN: 6943021.69, Ø: 360835.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund6a532a47-9b53-487b-9247-35b5fea10c86VegdekkekantN: 6943060.86, Ø: 360892.29Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundcd4c11f7-d26f-4db4-9714-6d1b6afd485dVegdekkekantN: 6942166.32, Ø: 360406.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesunda8851d20-fcde-496e-8612-71a0b217a57aVegdekkekantN: 6930172.28, Ø: 353662.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund6b425476-f7ce-4f4d-a9bc-bd5a2a0a722aVegdekkekantN: 6929660.27, Ø: 354785.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund691a1ec0-58a9-45e6-aa92-84a94e80d019VegdekkekantN: 6928292.43, Ø: 364269.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund55432da8-b7c6-498f-84db-f01d6d138945VegdekkekantN: 6928275.16, Ø: 362596.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund26defd2b-2f38-40b9-b250-3fb756db841aVegdekkekantN: 6929932.94, Ø: 388982.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund491c487c-aadb-4519-834c-45705c58feecVegdekkekantN: 6928961.11, Ø: 389936.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund330b6f5d-cc78-4519-bdc8-28d9d6908ebaVegdekkekantN: 6930202.52, Ø: 356285.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundcdf768cf-3b42-474b-9138-7dd2e2d8bba5VegdekkekantN: 6930197.11, Ø: 355546.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund651406e6-cc28-4a23-a20f-e5a72409a53bVegdekkekantN: 6930255.32, Ø: 356463.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundfcbbc69f-6304-44e2-8bf3-2fccf8084d8aVegdekkekantN: 6930253.37, Ø: 356464.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund8b5fc892-6b35-4d5a-ad4d-4f050f547009VegdekkekantN: 6930128.71, Ø: 354649.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund76ac41ab-ca70-4294-ad63-4acf603dd9ebVegdekkekantN: 6930145.11, Ø: 354636.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundab6ac7cb-0983-4b50-992e-5bf40f86d65eVegdekkekantN: 6930144.09, Ø: 354633.44Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundfc387889-fc2c-4286-acf5-7ccbc40281e7VegdekkekantN: 6930270.31, Ø: 356653.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundf37a7cd3-41ae-4680-bf37-2ca58d0b753cVegdekkekantN: 6930255.32, Ø: 356463.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund9f69085c-5eaf-4763-9d72-42201ccd011cVegdekkekantN: 6930147.39, Ø: 355583.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund2c2be245-58af-45c6-82b2-37b63a2cd739VegdekkekantN: 6930145.01, Ø: 355585.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundf8180d2e-fe25-4200-98f2-d611779b27ccVegdekkekantN: 6925753.73, Ø: 364941.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesunde2cd7df0-de84-4f47-964b-2669820924cdVegdekkekantN: 6925738.26, Ø: 364961.45Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund2576f6ef-8ba3-4812-889a-b3ff570ecdf5VegdekkekantN: 6925848.12, Ø: 364765.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundde52a3e8-332f-4f8d-af0b-3f80d310585cVegdekkekantN: 6931933.30, Ø: 359363.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund5e28131c-b1bc-46d3-ba5d-3b65a6012e52VegdekkekantN: 6931931.55, Ø: 359430.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund8952ed10-8dea-43c7-8eb7-d407914c3d9cVegdekkekantN: 6931981.71, Ø: 359321.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund5af8797d-d9a4-4a63-8694-8e322affee01VegdekkekantN: 6964135.08, Ø: 370321.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund8f7d8683-2da0-46ee-b724-353f8cabcd9fVegdekkekantN: 6928246.14, Ø: 365042.81Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundd75fdc60-3016-4204-ac5d-6ac8f3a1488fVegdekkekantN: 6941283.49, Ø: 360007.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund22cce43a-d800-43b1-a093-c561a084870fVegdekkekantN: 6941353.84, Ø: 360111.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundd2c0da9c-3352-47b6-b42a-11783c16d84dVegdekkekantN: 6930167.38, Ø: 353704.18Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesunda979939e-1a98-43be-8444-482e470395f1VegdekkekantN: 6929707.76, Ø: 354880.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesunddb434649-9d6b-437f-9f4e-e4619551bdd7VegdekkekantN: 6960577.15, Ø: 370957.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund31fe7428-3e2c-4c52-a131-dc1121091baaVegdekkekantN: 6960572.48, Ø: 370959.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundc8d1b1d6-40c4-4aa7-b6f3-33f23c45c3d6VegdekkekantN: 6947672.49, Ø: 355546.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundd60e3226-d668-4dc4-9d28-b56c149f55caVegdekkekantN: 6930306.25, Ø: 357348.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund453e53e5-0511-441a-bc1c-1179ca8c0230VegdekkekantN: 6930312.32, Ø: 357342.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund217260cb-5b6e-4bdb-ad6a-567022cc5af7VegdekkekantN: 6930060.05, Ø: 357249.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundb92d1cfb-3da1-464f-bfda-bf4dd9a9d747VegdekkekantN: 6930057.21, Ø: 357271.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesunde531d92b-c07e-4336-a70d-75002ad3c35dVegdekkekantN: 6930285.33, Ø: 357376.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund9850849a-ebcd-4641-966b-5d9388c8653bVegdekkekantN: 6930243.88, Ø: 357282.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund44ded999-0d93-42f2-89dc-63d542651ddfVegdekkekantN: 6930257.41, Ø: 357348.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundb7c58187-67e3-42a0-913f-0c2747ad8afeVegdekkekantN: 6930262.60, Ø: 357341.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund7cab10b3-26e0-432b-9a02-c28633c97a37VegdekkekantN: 6929983.16, Ø: 357293.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundf72ccefb-43dd-4f70-886b-35174eb75ff4VegdekkekantN: 6930062.11, Ø: 357317.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund6f1826e5-098a-41f0-904f-3e8e99f7add7VegdekkekantN: 6930233.10, Ø: 357297.46Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesunda469b15e-5f20-4580-b770-ca847568ff65VegdekkekantN: 6930144.12, Ø: 357325.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund9c77ecd6-262b-4f0a-81cb-357397988e69VegdekkekantN: 6930234.60, Ø: 357320.83Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund22488c84-ff5a-42e1-8a6f-fe6974f67f77VegdekkekantN: 6930240.06, Ø: 357284.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundd661a811-1201-4d4b-8866-900453feb85cVegdekkekantN: 6930273.03, Ø: 357326.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundd7c1d8db-68f7-408c-a910-11e597dc98a3VegdekkekantN: 6930277.05, Ø: 357316.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundd8a3c404-7a57-49a0-a595-565e1682f5d4VegdekkekantN: 6930279.51, Ø: 357318.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund962fc875-e390-482f-bb07-60301199f9fcVegdekkekantN: 6930268.35, Ø: 357333.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund89179d1f-1c8f-4a2d-b56f-983cfcaf6db8VegdekkekantN: 6930255.57, Ø: 357304.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund6bf41d3e-09a9-42a6-a982-aecae013f031VegdekkekantN: 6930260.38, Ø: 357301.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundc8084930-db6f-4428-9224-e51057c7ef05VegdekkekantN: 6930236.96, Ø: 357317.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund66244311-da66-44ef-a632-74f5dc4076eeVegdekkekantN: 6929986.77, Ø: 357302.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund7bc49a8f-bd38-4911-8d64-4ce782b4b61cVegdekkekantN: 6930303.63, Ø: 357368.31Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund9f4c8822-a930-45a0-9454-19e8a0e33086VegdekkekantN: 6930237.23, Ø: 357333.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund3655b38a-60b1-40ba-b643-cbae2ab6232aVegdekkekantN: 6930056.31, Ø: 357279.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund4050b26c-d635-4d11-a68e-6d0d2cfcecefVegdekkekantN: 6929984.22, Ø: 357308.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund2fc7f195-f9d3-42e3-bcd3-8cdea43e0d16VegdekkekantN: 6930012.01, Ø: 357310.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund54f15c3e-9374-44f0-8090-ecfda9879be2VegdekkekantN: 6929993.73, Ø: 357306.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund7d50ba73-7241-41c7-a195-ff9d0db25634VegdekkekantN: 6930152.63, Ø: 357244.98Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesundafece476-7459-4e00-ab67-8070d1efd49bVegdekkekantN: 6930113.75, Ø: 357342.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesunda7a1b5d1-c5d6-4499-965f-97594f9fe4f7VegdekkekantN: 6930123.36, Ø: 357310.39Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund2e2a1edb-dfe0-474d-9953-cc3fbf743314VegdekkekantN: 6930002.65, Ø: 357309.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund0809ed35-d8cc-4a12-8d52-0df8bf627539VegdekkekantN: 6930057.52, Ø: 357250.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1507 Ålesund6f07f8b0-a421-45b5-b910-dcf1a4e24499VegdekkekantN: 6930051.04, Ø: 357287.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket