Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1511 Vanylven

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1511 VanylvenbygningDyrkamark70 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1511 VanylvenbygningTakoverbygg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1511 VanylvenbygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1511 VanylvenbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1511 VanylvenbygningspunktAnnenBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1511 VanylvenannenBygningStor20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1511 VanylvenbygningTiltak2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1511 VanylvenbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
1511 VanylvenbygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil