Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1511 Vanylven

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1511 VanylventraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1511 VanylvenVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
1511 VanylvenvegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
1511 VanylvenvegnettVegref2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1511 VanylvenvegMedium31 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil