Vegdekkekant/gangsykkelvegkant i fkb-veg som ikke ligger i nærheten av vegnettet (nvdb) i 1511 Vanylven

Avviket skyldes enten mangler i vegnettet (NVDB) eller objekter som skulle ha vært slettet i FKB-Veg

Det ble ikke funnet noen avvik ved konsistenskontroll vegavgrensningVegnett for kommunenr 1511 kjørt 2023-08-07 06:11:44