Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende vegreferanse som underliggende vegnett i 1511 Vanylven

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegnettVegref for kommunenr 1511 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1511_vegnettVegref.zip

KommuneLokalIdVbase VegkategoriVbase VegnummerVbase mediumVegflate vegkategoriVegflate vegnummerVegflate mediumLengdePosisjonWMS-bilde
1511 Vanylven5472974c-c3a4-4b54-b60c-4b0fd9c4f5b5F652None11025KT17.32N: 6888373.25, Ø: 329778.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1511 Vanylven925b519a-422b-4a17-9d76-f3b56d4fead4F652None11024KT10.08N: 6888580.05, Ø: 329987.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket