Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1514 Sande

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1514 SandebygningDyrkamark7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1514 SandebygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1514 SandebygningVeg0 HTML-Rapport
1514 SandebygningVann6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1514 SandebygningspunktAnnenBygning58 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1514 SandeannenBygningStor46 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1514 SandebygningTiltak0 HTML-Rapport
1514 SandebygningspunktBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1514 SandebygningslinjerBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil