Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1514 Sande

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1514 SandetraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1514 SandeVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
1514 SandevegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
1514 SandevegnettVegref1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1514 SandevegMedium11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil