Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1515 Herøy

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1515 HerøybygningDyrkamark0 HTML-Rapport
1515 HerøybygningTakoverbygg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1515 HerøybygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1515 HerøybygningVann0 HTML-Rapport
1515 HerøybygningspunktAnnenBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1515 HerøyannenBygningStor2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1515 HerøybygningTiltak2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1515 HerøybygningspunktBygning0 HTML-Rapport
1515 HerøybygningslinjerBygning12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil