Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1515 Herøy

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1515 HerøytraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1515 HerøyVegnett_uten_flate3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1515 HerøyvegavgrensningVegnett2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1515 HerøyvegnettVegref11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1515 HerøyvegMedium20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil